به نام خدا این وبلاگ و آغاز میكنم
اینجا جایی برای من و شما
اینجا جاییست برای دیدن زیبایی های دنیا . هر آنچه از نزدیك نتوان دید
اینجا جایی برای گفته های من هر چیزی كه به نظر من و تو زیباست
اینجا مكانی برای نوازش چشمهای زیبا بین شما

و اما

      اینجا جاییست برای تو
                                         كه هیچ وقت از دیدن آن خسته نخواهی شد
خداوندم
با یاد تو شروع
و با تو ادامه می دهم
                                   آمین