من خودم این دو تا عکساش رو خیلی دوست دارم

سونگ ایل گوك ، بازیگر سریال كره ای ، بازیگر افسانه جومونگ ، نقش اول امپراطوری بادها،عكس جومونگ

سونگ ایل گوك ، بازیگر سریال كره ای ، بازیگر افسانه جومونگ ، نقش اول امپراطوری بادها،جومونگ