عکسهای کیت وینسلت در مراسم اسکار 2009

کیت وینسلت برنده بهترین بازیگر زن برای بازی در فیلم کتابخوان

عکسهای کیت وینسلت در مراسم اسکار 2009

کیت وینسلت برنده بهترین بازیگر زن برای بازی در فیلم کتابخوان

*********

مهمترین خبر سایت

اضافه شدن خانوم مارپل به عنوان نویسنده سایت