نمونه امضاء سوسانو بانویی كه شاهزاده جومونگ را دلداده خود كرد

زندگینامه سوسانو